Free trial
version

Overview

SuWoTec en ANT

SuWoTec samen met ANT staan voor een circulaire systeembenadering waarbij de uitdagingen van het duurzaam ontwerpen en beheren van energiesystemen worden opgelost.

Foto’s: iStock

Eén van de grootste uitdagingen op de huidige Nederlandse markt is het gebrek aan opslagcapaciteit voor het overschot aan zonne-energieproductie. SuWoTec richt zich samen met ANT precies op deze uitdaging.

Het Nederlandse bedrijf SuWoTec is in 2016 opgericht met als doel duurzame energieoplossingen op de markt te brengen. Zoals de oprichter, de heer Lammert de Wit, uitlegt: “Onze oplossingen staan voor een circulaire systeembenadering waarbij de uitdagingen van het duurzaam ontwerpen en beheren van energiesystemen worden opgelost.”

Eén van de grootste uitdagingen op de huidige Nederlandse markt is het gebrek aan opslagcapaciteit voor het overschot aan zonne-energieproductie. In 2022 steeg de elektriciteitsproductie uit zonne-energie met 46%, wat neerkomt op ongeveer vijftien procent van de totale elektriciteitsproductie in Nederland. Deze trend zal zich sterk voortzetten met een geschatte installatie van ongeveer 4GW aan zonne-energie per jaar tot en met 2028. Hoewel dit goed nieuws is voor het koolstofvrij maken van de energieproductie, is het elektriciteitsnet niet in staat om de enorme hoeveelheid elektriciteit te transporteren die op zonnige dagen wordt geproduceerd. Daarom hebben energieleveranciers de terugleververgoedingen die ze betalen aan eigenaars van zonnepanelen drastisch verlaagd en soms zelfs de fotovoltaïsche modules van het net afgesloten. Naast verbeteringen aan het elektriciteitsnet zijn er dringend nieuwe oplossingen nodig om elektriciteit op te slaan om zonne-energiesystemen winstgevend en in lijn met de netcapaciteit te laten functioneren.

De projecten van SuWoTec richten zich precies op deze uitdaging. Voor een breed scala aan gebouwen zijn innovatieve energiesystemen gepland, waarbij de productie van zonne-energie wordt gecombineerd met thermische en elektrische opslagsystemen. In samenwerking met het bedrijf ANT (Aanjagen Natuurlijke Technologieën) worden verschillende projecten uitgevoerd volgens deze integrale planningsaanpak.

Een voorbeeld is een Boutique Hotel op Texel, waar de pieken in het elektriciteitsverbruik de maximaal gecontracteerde capaciteit overschreden, terwijl het nominale verbruik ruim binnen de capaciteit lag. SuWoTec werd samen met ANT gevraagd een oplossing te vinden die het piekverbruik en de productie van energie terugdringt en tegelijkertijd het energieverbruik op lokaal niveau verhoogt. De ondersteuning van een accu tijdens piekverbruik verminderde de totale capaciteit binnen toegestane grenzen, een methode die bekend staat als peak-shaving (piekverlaging). In de Polysun-software zijn verschillende accucapaciteiten gemodelleerd om de configuratie van het nieuwe energiesysteem te optimaliseren.

Op basis van de positieve projectresultaten pakken SuWoTec en ANT nu nog complexere projecten op, zoals volledige chaletparken, waarbij rekening wordt gehouden met de lokale PV-productie, elektrische voertuigen en de integratie van een geschikt accusysteem.

Voor het ontwerpen van deze innovatieve energiesystemen vertrouwt SuWoTec samen met ANT op de software Polysun van Vela Solaris. Met Polysun kan het gewenste energiesysteem worden ontworpen, zelfs inclusief de meest innovatieve componenten van het energiesysteem, en kan de werking het hele jaar door worden gesimuleerd. Polysun maakt inzichtelijk welke optie overtuigt qua energie-efficiëntie, dimensionering van de componenten en het bereikte niveau van energiezelfvoorziening.

De heer Jan Rolf van den Berg van ANT gebruikt Polysun vaak om relevante ontwerpvragen te beantwoorden. Hij waardeerde vooral de ondersteuning van Vela Solaris toen hij begon met de software Polysun: “De individuele trainingssessies waren erg nuttig om alle relevante aspecten van het programma onder de knie te krijgen, zoals het definiëren van de besturingslogica van een energiesysteem.”

Hoekstenen van het project

Klant

 

  • SuWoTec
  • ANT (Aanjagen Natuurlijke Technologieën)

Bedrijfssector

  • Het leveren van duurzame energiesystemen aan de Nederlandse markt.

Uitdagingen

 

  • Het vinden van een optimale oplossing om de piekenergieconsumptie/-productie te verminderen en tegelijkertijd het energieverbruik op lokaal niveau te verhogen.

Resultaten met Polysun-software

 

  • Optimale dimensionering en integratie van het accusysteem, inclusief de logica voor het opladen en ontladen van de accu met betrekking tot lokale PV-productie.
  • Het beperken van piekbelasting en piekproductie in overeenstemming met de netcapaciteit.

Gallery

Neem contact op

contact